Not able to connect to server
Your ip adress is bannedInfo pre členov TK Dukla
 • Každý člen TK Dukla Trenčín je povinný prečítať si Štatút a Stanovy tanečného klubu!


 • Počas štátnych sviatkov a školských prázdnin sa spoločné tréningy nekonajú
  Rozpis tréningov pre rok 2017/2018


  Aj tento rok pokračujeme v tradícii letných tanečných sústrední, na ktoré Vás srdečne pozývame.
  Pozvánka na letné sústredenie 2017. • Tanečná škola Paškovcov , Nálepkova 21 911 01 Trenčín

  poriada

  Prázdninové zimné tanečné sústredenie


  v spoločenskej sále SUŠ , Staničná 8 v Trenčíne V termíne od 27.12.2017 – 30.12.2017
  Program sústredenia:
  Dopoľudnia: od 9,00 – 12,45 individuálne hodiny podľa objednávky
  OBED: od 12,45- 14,30
  Popoľudní : od 14,30 - 17,00 ŠTT Formácia
  Večer : od 17,15 - 18,45 Practice
  Od19,00 -21,00 individuálne hodiny podľa objednávky
  Členovia ŠTT formácie : Ak sa nemôžete zúčastniť,oznámte vopred prečo!!!


  1/ Matúš Szegho – Mária Ondrášiková
  2/Juraj Trusina – Denisa Petrová
  3/Ján Blaháč . Adriana Terifajová
  4/Adam Rabajda –Pavlína Husárová
  5/Mário Kurtiš – Barbora Ľahká
  6/Filip Hluch – Frederika Blaháčová
  7/Vladimír Mečiar -Alžbeta Jurišičová
  8/Ján Hablák –Barbora Habláková
  9/Milan Balažoviech – Chiara Habajová

  Pre páry, ktoré nebudú tancovať vo formácii platí ,že si môžu objednať individuálne hodiny a večer sa zúčastnia na practice.
  Tešíme sa na Vás
  Zuzana Soukupová- Pašková Dušan a Eva Paškovci